Manfred Hamm  
   
   

 

       
Börsen
   
             
   
   
           
   
   
           
   
   
           
   
   
           
   
   
       
Lissabon, ehem. Börsensaal 2005